through the teaching of Bruno Gröning - Company Message


NEDERLAND


Hartelijk welkom op de nederlandse site van Bruno Gröning.
,,Vertrouw en geloof,
Het helpt, het geneest,
de goddelijke kracht."
 
09.06.2019

Bruno Gröning: 

"Ik wil niet verheerlijkt worden door een van mijn medemensen. Ik ben niet God, maar alleen goddelijk, zoals ieder van mijn medemensen!" (17.10.1955) 

"En laten we mij niet aanbidden, laten we God aanbidden; laten we tot Hem bidden, laten we Hem vragen en laten we geloven dat Hij ons het (goede) schenkt; ik maak alleen de verbinding. (05.10.1957) 

"Ik wil helpen en genezen. Ik doe zelf niets, maar ik weet dat ik krachten heb en dat ik ze kan gebruiken om mensen te genezen." (04.09.1950) 

"Ik sprak ooit met een wetenschapper die de wereld had ontmoet. En hij zei: "Ja, wat jij kan doen, kunnen wij niet doen. We hebben geen steen onbeproefd gelaten om de dingen te onderzoeken die tussen hemel en aarde liggen en daar zijn we nooit in de buurt van gekomen. En we geloofden vaak dat we een spoor hadden gevonden. Maar we verloren het spoor, en toen we dachten dat we het doelhadden, was het weg." (26.09.1950)

"Ons lichaam, wie heeft het herkend? Wetenschappers - ze hebben eeuwenlang onderzoek gedaan en hebben het lichaam nog steeds niet herkend." (05.10.1958)"Ik weet dat ik word afgeschilderd als de grootste crimineel - maar onze Jezus, met wie hetzelfde werd gedaan, en hij werd nog aan het kruis genageld - maar dat doet er niet toe. Ik geef mijn leven zodat de mensheid kan leven, en ik zal geen middel onbeproefd laten om het aan de mensheid te geven zodat de mens kan leven. Ik voel me verplicht om de mens te verlichten en geen middel onbeproefd te laten. En als een van jullie wil zeggen dat er geen God is, dan zal ik hiervoor in stukken worden gescheurd. Ik zal mijn geloof niet in de steek laten!" (31.08.1950)

"Wat je opneemt, wat je aanneemt, heb je. Als je alleen het goede in je opneemt, het kwade opzij zet, zul je altijd het goede hebben." Al het goede zul je verliezen, als je maar één kwade gedachte in je opneemt. Dan heb je geen verbinding meer. Daar zul je alles verliezen wat goed is, het goddelijke. Dan verdwijnt het uit je lichaam, omdat het er niet meer is. Want jij bepaalt over je lichaam. Op dat moment neem je het kwaad op en pas dan zul je voelen dat je, dat wil zeggen je hele lichaam, wordt overgenomen door het kwaad en dat je niet langer meester bent over je lichaam. Iemand moet eerst komen, iemand moet eerst zijn hand op je leggen. Hij moet dicht bij je lichaam zijn, heel dicht, zodat je de stroom, de levensstroom, die je echt de genezende stroom kunt noemen, dat wil zeggen, omdat hij je naar deverlossing leidt, kan worden opgeroepen, zodat je hem dan kunt opnemen. (27 oktober 1957)

"De mensen zullen leren dat ze allemaal, als ze ziek zijn, niet meer naar mij hoeven te komen, omdat het een onzin zou zijn. Ik wil de eer niet opstrijken.Maar het bewijs dat ik niet gedwongen ben te leveren toont aan dat ik nooit nodig heb wat mensen denken of zelfs maar eisen. Ik hoef niet naar jou te komen. Jij hoeft niet naar mij te komen. Ik heb de brug gebouwd.Je ziet het niet, maar ik heb je de spirituele weg gewezen. Dit is de brug die naar de goddelijke weg leidt.Net zoals je ziekte geestelijk en spiritueel is vastgelegd in je lichaam, zijn al mijn handelingen en werkzaamheden geestelijk, en is spiritueel. Elke ziekte heeft met de ziel te maken. (15.09.1950)27.03.2019

Bruno Gröning:

Wat je opneemt, wat je accepteert, heb je eigen bezit. Als je alleen goede energie opneemt, leg dan het kwade opzij, je hebt altijd het goede. "

"Je zult al het goede verliezen door slechts één slechte gedachte te accepteren.

Dan heb je geen verbinding meer. Je geeft al het goede, goddelijke weer op. Dan verdwijnt het uit het lichaam, omdat het niet blijft. Omdat je de baas bent over je lichaam.

 In dat moment van slecht denken, zal je lichaam pas dan voelen dat jij, dat is, je hele lichaam, door het kwaad in beslag wordt genomen en dat je niet langer in staat zult zijn om je lichaam te beheersen.

Alleen dan moet iemand komen om zijn hand op jou te leggen. Hij moet dicht bij je lichaam zijn, heel dichtbij, zodat voor de vitale kracht, de stroom van leven - die je echt heling en goddelijke kracht kunt noemen, omdat het je naar redding leidt - door jou kan worden geabsorbeerd. "(27 oktober 1957)

"Mannen zullen leren dat zij allemaal als zieke mensen niet meer naar mij hoeven te komen, omdat het absurd zou zijn, ik wil mezelf daarom niet boven plaatsen.

Maar het bewijs dat ik vrijwillig liet zien, laat zien dat ik nooit hoef te doen wat mensen denken - of zelfs eisen. Ik hoef niet naar hen toe te komen; Je hoeft niet naar mij toe te komen. Ik heb de brug gebouwd.

Ze zien het niet, maar ik heb je het spirituele pad getoond. Dit is de brug die naar het goddelijke pad leidt. Net zoals je ziekte mentaal en spiritueel is gefixeerd in je lichaam, zo is alles wat ik doe en handelen immaterieel; het is spiritueel. Elke ziekte is geestelijk geconditioneerd. "(15.09.1950)


26.01.2019

Hij wist van zijn uur van overlijden
Anny Freiin Ebner von Eschenbach, 1960

 
Op 26 december 1958, vier weken voor de dood van Bruno Groening, was een kleine vriendenkring bij hem.
Bruno Groening zat op zijn stoel en we praatten. Toen zei hij plotseling: 

"Vrienden, als ik niet meer bij u ben, ben ik met u vanuit het geestelijke!"

We dachten dat hij nu naar Amerika zou gaan omdat we wisten dat het herzieningsproces dat tegelijkertijd plaatsvond hem het vonnis bracht.

Na enige tijd zei Bruno Groening: "Vrienden, ik vraag het jullie nu, kun je alles opgeven van de ene dag op de andere, zelfs het leven?"

Iedereen ontkende dit aan ons en hij zei: "Ik kan het!"

Even later zei hij: "Vrienden, je moet nu een tijd zonder mij werken."

Toen we met de auto wilden vertrekken, ging Bruno naar de auto en maakte voor de radiator drie kruisen.
Later drong het tot ons door dat dit afscheid een andere reden had; we vermoedden dat hij veel verder van ons zou gaan dan Amerika.

Vaak zei Bruno Groening in zijn lezingen: "Wees niet bang voor de dood, mijn beste vriend is de dood - en hij is ook je vriend. Mijn gelukkigste dag in het leven is wanneer ik uit dit lichaam mag komen ... "

- o -

Toen ik opnieuw een grote vulgariteit rond Bruno door een vuile krantenartikel ervoer, was ik erg bedroefd en zei tegen Bruno: "Op deze aarde is het zo moeilijk om te leven; men zou er zo snel mogelijk vanaf willen komen. "
Toen keek Bruno me ernstig aan en antwoordde: 
"Ik heb God eens gekwetst, toen ik zei, oh God, waarom stuurde je me naar deze verschrikkelijke aarde! - Maar we moeten het goede doen! "

Hij pakte mijn hand en zei: "Anny, verlies je hart niet; Neem een ​​aan mij, ik moet zoveel vuil meedragen en mensen weer met God verbinden. Anders zou ik een comfortabeler leven leiden, zou ik de rijkste persoon kunnen zijn - maar dan de armste! "

- o -

Op 16.4.1956 was Bruno Gröning op een lezing in Bad Tölz. Aan het begin van zijn woorden benaderde hij een heer en zei het volgende: "Nee, wees niet bang, je sterft nog niet, ik verlaat deze aarde eerder dan."
Deze heer leeft nog steeds - en Bruno Groening verliet echt deze aarde.

- o -

In 1954 zei Bruno Groening tegen me: "In dit lichaam ben ik slechts een korte tijd een genezer op deze aarde. Ik kom terug - maar dan ben ik anders! "
Toen ik vroeg: "Wat herken je dan aan jou?" Hij zei: "Laat je hart spreken en let op de tekenen!"

Nu wilde ik weten of ik het zelfs kon zien, maar voordat ik deze vraag hardop zei, reed Bruno Gröning met zijn hand langs mijn neus naar beneden naar mijn kin, en ik kon niet praten. Een teken voor mij dat dit niet nodig was voor mij.
 
bron:
Josette Groening (red.): De mentaal-geestelijke genezer, (Marschalkenzimmern / Schwarzw. Over Sulz / N., 1960)
No. 1, pp. 11-12

25.12.2018
Voor mijn geliefde broeder Jezus Christus die 2018 jaar geleden in Bethlehem werd geboren:

Gezegende Kerstfeest en een goed nieuw jaar in 2019

Geliefde broer Jezus ChristusZorg voor mij, zorg voor ons en bescherm ons tegen alle kwaad, geef mij gezondheid, innerlijke vrede, vreugde, goddelijke kennis en alle goede dingen om te groeien op deze spirituele weg, om te groeien in liefde met mijzelf en anderen, alleen dan kunnen we ons ontwikkelen en tevreden voelen,wetend hoe we zin kunnen vinden in het leven, wetende dat de verbinding met God en met de goddelijke energie het grootste is, want het is de zuivere liefde van onze geliefde Vader, van God.

Geliefde broeder Jezus Christus, ik vraag u, wij vragen u om altijd in mijn hart te leven, om in ons hart te leven, 365 dagen per jaar.Dank u, dank u, dank u, mijn broer, onze broer.

Maria Molina

                                                                          
Bruno Gröning


De basis is het levenswerk van Bruno Groning ( 1906 tot 1959 )
De intentie en het doel is om de Christusleer op te tekenen waardoor er weer
innerlijke orde voor lichaam, ziel en geest tot stand komt.
Belangrijk is ook de uiterlijke orde, dit betekent, onze omgeving waarin wij leven.
Het is mogelijk, de overal aanwezige Goddelijke kracht, door het gebed, te voelen en op te nemen.

Geloven en vertrouwen in God en zijn Almacht, zijn belangrijke voorwaarden , om op deze weg hulp en genezing te verkrijgen.
De Leer van Bruno Gröning

Bruno Gröning beschreef zichzelf als een bemiddelaar van een spirituele kracht, die direct van God komt en genezing bewerkstelligt. Deze kracht noemde hij de  ,,Heilstrom”.
Bruno Groning kennis stroomde uit de hogere spirituele rijken. Hij riep de mensen op tot een ommekeer. Hij wilde, dat de mensen zich weer bewust werden  van het doel van hun verblijf op aarde.
De mensen weer met God verbinden en hun de kennis van de geestelijke wetten terug brengen, was zijn uiteindelijke doel.
Hij wilde laten zien,, hoe men zich door het opnemen van de Heilstrom van negatief gedrag
kan verlossen en door het toepassen van de spirituele wetten weer tot gezondheid, vreugde en vrede in het hart kan komen; waardoor hun hele leven in positieve banen komt.
Met een beeldende vergelijking stelde hij God voor als een elektriciteitswerk, de mensen als de lamp. Zoals het een lamp alleen mogelijk is, het doel te vervullen, als ze aangesloten is aan de stroom van de krachtcentrale, zo heeft de mens ook de goddelijke energie nodig, om aan zijn bestemming te voldoen.
Bruno Groning zag zch als een transformator, die de oneindig hoge goddelijke energieën, zo verdeelt,  dat ieder mens krijgt, wat hij kan opnemen.
Bruno Groning kon de goddelijke kracht in onbeperkte mate opnemen.

Hij zei telkens weer: Niet ik genees, maar ,, Het ” geneest. 

,,Het geneest, de goddelijke kracht door mij.” 

,,Dankt u niet mij, dank God, ik ben alleen een kleine dienaar, een werktuig van God.”

 
Bruno Gröning refereerde in zijn voordrachten altijd aan Jezus Christus.

,,Ik leer onze medemensen al datgene, wat ieder mens door de leer van Jezus Christus, die wij mensen in de daad moeten omzetten, naar God leidt.”

( … ) "Het is de leer van Christus, die u moet behartigen.” ( …) ,, Christus heeft ons zoveel van het goede meegegeven op onze levensweg. Waarom hebben de mensen het goede niet behartigd, waarom hebben ze het niet in zich opgenomen? “ ( 04.2.1958 )

"Een werkelijk ware Christen kan alleen hij zijn, die Christus zo volgt, zoals Christus het van ons verwacht, zoals zijn leer ons alles zegt, mijn lieve vrienden. Daarbij was Christus 33 jaar op deze aarde (…) en kon ons zo alles doorgeven, wat God voor ons, voor de gehele mensheid te zeggen had. Anders konden de mensen niet meer naar God kunnen luisteren(…) Hij ( de mens ) heeft het nodig, om met God verbonden te zijn.( … ) Meer wilde Christus niet, meer wilde God niet, dat is de werkelijke ware goddelijke leer, dat is de leer van Christus,zoals hij ze ons, zoals Hij ze de mensheid mee op zijn weg heeft gegeven: God verbondenheid, dat, mijn lieve vrienden, is alles! ” (04.12.1958 )

Lieve vrienden, het zal jullie duidelijk zijn, dat het aardse leven van Christus niet voor niets geweest is. God heeft dit, aardse leven van Christus, daarvoor bestemd, omdat het voor God alleen zo mogelijk was, ons, dat betekent, de mensen door de leer van Christus op de weg te leiden, die God voor de gehele mensheid bestemd heeft. En dat is en blijft alleen de weg, die deze, die ieder, die ieder mens afzonderlijk naar God leidt. Maar twee heren, mijn lieve vrienden, kunt u niet dienen. Niet aan ene kant het kwade en aan de andere kant God. En er tussen in bent u een huichelaar, een leugenaar, een bedrieger. U bent niet eens eerlijk tegen u zelf. Dit alles, moet u afleggen, lieve vrienden.

Dit alles, en ik zeg het nog een keer, alles, dat u tot nu toe in dit aardse leven als kwaad hebt ondervonden, moet u helemaal aan de kant doen. U moet het kwade de rug toe keren. U moet de andere weg gaan. Daarom roep ik u op, tot de grote ommekeer!

Gaat u de weg zo, zoals hij u, door God- voor ons alle door Christus bestemd is!

 
De Bergpreek:

1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.

2 Hij nam het woord en onderrichtte hen:

3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.

6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

7 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. (Mattheus 5)


Het Einstellen.

Om deze kracht op te nemen, is het belangrijk een bepaalde houding aan te nemen: 

De uiterlijke houding: 
Handen geopend (als schaaltjes) losjes op de bovenbenen leggen, benen/voeten niet kruisen, om de energiestroom niet af te snijden. (Het is als een tuinslang, wanneer je er tijdens het  sproeien op gaat staan, is de waterstroom belemmerd  en er stroomt slechts weinig of helemaal geen water meer door. Of een ander voorbeeld – bij stroom: wanneer draden aan elkaar komen, ontstaat er kortsluiting)  

De innerlijke houding: 
Hart wijd openen. Vooraf alles wat je belast, storende gedachten in een denkbeeldige vuilnisemmer doen (bv. Alle belastingen, lichamelijk – maar ook van geestelijke oorsprong, vooral angsten, zorgen, alle nood, maar ook ergernis, woede, toorn, wrok, bitterheid, treurigheid, enz. , alles wat je als verkeerd voelt), want alleen daar, waar ik al plaats voor het goede gemaakt heb, kan de goede goddelijke kracht werken. Belangrijk is het ook, zich van storende gedachten los te maken. Zich voor de leer van Bruno Gröning en de goddelijke kracht in vertrouwen te openen en observeren wat er in het lichaam te voelen is. 
(Het helpt misschien, zich met een huis te vergelijken, waarin we alle ramen en deuren openen, om de frisse lucht binnen te laten, zo moeten wij ons voor deze geestelijke kracht openen.) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dit innerlijk en uiterlijk geopend zijn voor God onder uitschakeling van alle storende gedachten noemde Bruno Gröning “einstellen”. Wij stellen ons op de ontvangst van de goddelijke zending, de goddelijke kracht  in. Einstellen betekent: wij maken ons los van al het in gedachten storende, openen ons en wenden ons tot God, om de goddelijke kracht op te nemen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het is belangrijk, dat wij ons, zo goed als het ons al lukt, los te kunnen maken van alle storende gedachten en gevoelens, om steeds meer tot rust te komen.  Bruno Gröning heeft aangeboden,dat wij al het zware, alle ziekten, alle zorgen enz. mogen geven, wanneer wij dat willen. Hij wees er echter op, dat hij niets mocht nemen, wat wij hem niet vrijwillig gegeven hadden. Hoe vrijer en vertrouwensvoller wij ons kunnen openen, des te makkelijker kan de genezende kracht in ons binnenstromen. In deze rust en godverbondenheid kunnen wij het beste onze hartenwensen aan God voordragen. Wanneer wij nog niet weten, wat wij vragen moeten, kunnen wij ook gewoon zeggen: 

"Jij weet wat ik nodig heb. Alsjeblieft, geef me dat wat juist voor me is.” 

We kunnen vragen om de goddelijke orde in ons en om ons heen, om de gezondheid, de vreugde in het hart, om de liefde, de deemoed, de dankbaarheid, om een dieper en helderder begrip, om de kalmte en geduld enz. Wij kunnen bv. Ook voor onze werkplek vragen, de collega's daar of voor een examenwerk en, en, en... wat ons ook maar aan het hart ligt. Wij kunnen voor onze familieleden vragen, voor onze buren, voor de hele mensheid, voor de dieren- en plantenwereld, ja, voor de hele schepping. 

Wanneer wij ons einstellen, nemen we de goddelijke kracht voor onze vragen op. Wanneer wij ons voor een ander mens einstellen, nemen we de goddelijke kracht voor deze mens op en deze kracht stroomt van ons naar de mens voor wie wij ons vragend einstellen en kan dan helpend en genezend in hem werken. Precies zo gaat het, wanneer wij ons voor dieren of planten einstellen.  De energie die wij zenden, komt altijd aan. Om het even of wij voor iemand vragen, die zich in onze onmiddelijke nabijheid bevindt of voor iemand, die op een heel ander deel van de aarde leeft. Aan de goddelijke kracht zijn geen grenzen gesteld. 
Wanneer wij alles wat ons bezighoudt aan God voorgedragen hebben (onze vragen, onze dank, maar ook situaties waarin wij naar oplossingen zoeken, kort gezegd alles, waar wij van ganser harte de ondersteuning van God wensen), is het belangrijk, alles, waarvoor we gevraagd hebben, in gedachten los te laten en nog een poosje in de rust te blijven en te observeren, wat zich in de tijd van het Einstellen in ons lichaam voordoet. Misschien ontvangen wij in deze tijd precies de antwoorden van God op onze vragen.  Gedurende de tijd van het Einstellen is het heel veel gemakkelijker voor God om ons te bereiken, omdat ons hart en ons bewustzijn geopend zijn en helemaal op Hem gericht zijn. 
De Heilstrom kan voor ieder mens afzonderlijk waar te nemen zijn. De een voelt hem misschien als warmtegevoel of wel ook als kou, een ander daarentegen bespeurt een kriebelen of hij moet huiveren en weer een ander voelt pijn of onrust, een ander misschien rust.  Er zijn bij ieder mens verschillende reacties vast te stellen. 
„Indien u nu uw lichaam werkelijke aandacht schenkt, dan zult u in dit, uw eigen lichaam niet wat, maar dat waarnemen, wat zich precies op dit ogenblik in uw lichaam merkbaar maakt. U zult zelf zeggen: 

“Dat is een eigenaardig gevoel, dat is een gevoel, wat ik nog nooit waargenomen heb. Het is anders dan tot nu toe.  Er overspoelt iets mijn lichaam, er doorstroomt iets mijn lichaam, het is anders. Vroeger, tot nutoe, waren de ledematen zwaar, ze waren zwak, ze waren bijna levenloos, ze waren koud, en nu daarentegen is het iets anders.“

Het vragen bevrijdt ons natuurlijk niet daarvan, ons eigen deel ertoe bij te dragen, dat noodzakelijk is, zodat het gewenste succes kan intreden. 
Wanneer er bv. een examen aankomt en wij ons, hoewel wij genoeg tijd daarvoor hebben, niet grondig of helemaal niet voorbereiden, maar maar ons slechts door het vragen en Einstellen alle ondersteuning van God verwachten, zullen we zeker een bittere teleurstelling beleven. Pas wanneer wij van onze kant al het noodzakelijke gedaan hebben, dan helpt God ons.  Of wanneer wij om de vrede op de werkplek of in de buurt vragen en zelf nog generlei streven aan de dag legden, liefdevol en begripvol de collega's resp. buren te bejegenen, dan is er ook voor God geen enkele aanleiding om op deze vragen in te gaan. 
Bruno Gröning noemde zich een grote transformator en wij allen zouden kleine transformatoren zijn. Om de kracht verder te kunnen geven, moeten wij echter eerst eens zelf met de goddelijke kracht aangevuld zijn.  Om altijd over voldoende kracht te beschikken, is het belangrijk zich twee keer per dag voor minstens 10 minuten in te stellen. Vele mensen gaan zich 's morgens om 9.00 uur en 's avonds om 21.00 uur einstellen.  Maar wij kunnen ons altijd en op iedere plaats einstellen.  De kracht stroomt immers de klok rond en overal.  

Het doel: met God verbonden zijn

Bruno Gröning wilde geen nieuwe filosofie of ideologie brengen, hij wilde de noodlijdende mensen helpen en hen weer terug naar God leiden. „Het is niets nieuws wat ik jullie leer, maar jullie mensen van nu zijn het alleen vergeten.“Het was zijn hoogste doel, de mensen weer de verbinding met God te brengen. Hij verwees in zijn uitspraken steeds weer naar de leer van Christus, de de mensen moesten opvolgen. Hij zei echter ook, dat hij voor alle mensen gekomen was, om het even welk ras, religie of huidskleur. 

„Ik heb u ook al meer dan eens te weten gegeven, wat mijn eigenlijke doel is: ik wil ieder mens weer naar het geloof terugleiden, want ieder mens is een wezen van de natuur, ieder mens is een kind van God. Wij mensen hebben slechts één Vader, en dat is onze Here God. En omdat vele mensen van het geloof afgedwaald zijn, zo wil ik ze weer naar het geloof terugleiden. Ik wil van geen mens meer weten dat hij slecht is. Enkele weinigen zijn er geweest en zullen er verder ook zijn.“

„Is er een principe, waarnaar men zijn hele leven richten kan? Ja – de naastenliefde!“

„Helpen is liefde.“ „Het is nu werkelijk de leer van Christus, die u allen ter harte zou moeten nemen!“
„Ik leer onze medemensen alles, wat ieder mens door de leer van Christus, die wij mensen zelf in de daad moeten omzetten, tot God leidt". 

Doel: God verbonden zijn.

“Ik weet niet veel, lieve vrienden, ik weet alleen dat, wat mensen tegenwoordig niet meer weten. Daarom zie ik mij genoodzaakt, ik zie het als mijn plicht, ieder mens zover te onderwijzen, tot wie hij behoord, wat voor een schepsel hij is en hoe hij de scheppingskracht kan opnemen, om ook heer over zijn lichaam te worden.”

Bruno Gröning wilde de mensen leren, weer een kracht op te nemen, die reeds altijd al bestaan heeft, die wij helaas niet meer bewust waren- en opgenomen hebben. Hij kon deze kracht in onbegrensde maten opnemen en verder leiden. Hij noemde deze kracht ,, Heilstrom ” of ook ,,Levensstrom ” Hij zei, dat het bij de Heilstrom om de goddelijke kracht gaat.
In de loop der jaren hebben de mensen dit verleerd, zich bewust voor deze goddelijke kracht te openen en te ontvangen. Ze hadden zich zover van God verwijderd , dat zij zich het bestaan van deze goddelijke kracht niet meer bewust waren, laat staan, hoe ze deze goddelijke kracht tot nut voor zichzelf en anderen konden opnemen.
Bruno Gröning vergeleek de mensen met een radio. Als de ontvanger niet op de juiste frequentie van de zender ingesteld is, kan hij de zender niet ontvangen.
Ook God zendt steeds de geneezende kracht uit. Als de mens zijn “ontvangende station  ”op een andere zender ingesteld heeft, kan hij de zending van God niet ontvangen.  
Door het instellen op deze Heilstrom zijn wij weer met de oer-scheppings-kracht verbonden en mogen van deze oneindige bron van liefde, wijsheid, waarheid en klaarheid ons laten vullen.

 

De kracht van de gedachten
---------------------------------------------------------------------
Bruno Gröning zei dat alles via de gedachten gebeurt. 
Gedachten zijn krachten,die zichzelf willen realiseren.
---------------------------------------------------------------------
Het is zoals bij het bouwen van een huis. Eerst komt de gedachte om een ​​huis te bouwen, dan maak je een plan hoe het huis eruit zou zien. Dan wordt het huis gebouwd en na een tijdje is het huis klaar. Zo gaat het ook met de gedachten. 
Bruno Gröning zei bovendien, dat de mens niet in staat is zijn eigen gedachten te ontwikkelen, maar dat hij alleen gedachten uit de verschillende spirituele rijken kan opnemen. Hij kan vrij kiezen voor goede, constructieve gedachten, die uit de goddelijke krachtbron komen, of voor negatieve, afbrekende gedachten, die afkomstig zijn uit de satanische krachtbron. Afhankelijk van de gedachte die hij bewust of onbewust opneemt, toelaat, staat hij onder goddelijke of onder satanisch leiderschap.
Bruno Gröning adviseerde ons elke gedachte te controleren,om te zien of hij het waard is opgenomen te worden of niet. 
.

'Elke kwade gedachte, die men opneemt en niet betreurt en afwijst, moet men ooit in de daad omzetten. Daarom is het zo belangrijk, beste vrienden, dat men de gedachten controleert en meestert. Ik heb nu steeds over het opnemen van gedachten gesproken. U zult misschien verbaasd zijn, dat ik deze uitdrukking gebruik, maar het is inderdaad zo: De gedachten, die per seconde in uw hoofdje rondzweven, zijn niet van u, beste vrienden, die neemt u slechts op, zoals de radio de radio-uitzendingen opneemt. U zelf kunt alleen bepalen of u de goede of kwade gedachten, de goede of kwade uitzending moet ontvangen. Want dat, wat u wilt, neemt u op en zo zijn ook uw gedachten. Daarom zeg ik steeds weer, beste vrienden: de mens handelt volgens zijn wil. Zoals de wil is, zo is de gedachte. De gedachte beweegt de mens tot de daad! En ik herhaal, beste vrienden, elke gedachte, die u opneemt en niet weer door een eerlijk berouw afwijst, moet u ooit in daden omzetten, of u dat dan wilt of niet.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kiezen we voor ziektegedachten, ergernis, woede, toorn, beledigd zijn, gekwetst zijn, teleurgesteld zijn, volharden we in verdriet, stellen we ons open voor angst enz., dan staan  wij voortdurend onder negatieve, afbrekende leiding. Geloven en vertrouwen we op de hulp van God en de gezondheid en maken we ons open voor vreugde,liefde,vrede, waarheid,dan staan we onder goddelijke leiding en dan kan God ons helpen.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Achter elke gedachte staat een kracht. Gedachten hebben een energie, die sterker is dan elektriciteit. Een positieve gedachte bouwt op, een negatieve gedachte breekt af.

 
De orde (gezondheid) is God

Doordat wij ons afkeerden van God verloren we het bewustzijn voor de geestelijke wetten en de ziekte trad in ons leven. Bruno Gröning noemde de ziekte wanorde of ook het kwaad. Hij zei: "De orde is God. De orde is gezondheid. "Omdat we ons steeds verder van God afkeerden  en dus ook van de orde (gezondheid), werd de ziekte steeds meer vanzelfsprekend in ons leven. Bruno Gröning zei: "De ziekte behoort niet tot de mens" Omdat we hadden verleerd, om naar onze innerlijke stem te luisteren en geen aandacht meer besteedden aan de signalen van onze ziel, wisten we ook niet meer, hoe we op de natuurlijke manier tot gezondheid konden komen. De mens was uit de goddelijke orde gevallen, waarvan hij geen notie meer had.
 
"Nu is hij hulpeloos, radeloos en zonder daadkracht. Hij weet niet meer het juiste. Hij heeft  geen andere keuze,dan dat hij zich aan al het slechte, het kwade,dat hij in zijn lichaam had waargenomen en nu nog waarneemt, moet overgeven. Hij praat het zichzelf in en zegt tegen zichzelf: "Wat blijft er anders voor mij over,dan mij bezig te houden met datgene wat ik voel en dat te behandelen wat ik als ziekte ervaar. Iedere poging is me tot nu toe slecht bekomen”

De eerste stap in de goede richting is weer tot rust te komen. We zullen de inzichten, die we ons van God wensen, niet zo maar even verkrijgen. We moeten ons steeds weer de tijd nemen, om tot rust te komen. Dan kan God ons laten zien, waar we ons lichaam en onze ziel hebben verwaarloosd en welke veranderingen nodig zijn,zodat we weer gezond kunnen worden. Als we ons moeite doen om tot inzicht te komen, dan kunnen we ons het volgende bewust maken  en tegen onszelf zeggen: "De oplossing is er al, laat het me alsjeblieft zien." God geeft ons alles wat we nodig hebben als we bereid zijn, om steeds weer de tijd te nemen, om met Hem in harmonie te komen en te doen wat Hij ons laat zien. Het is noodzakelijk dat we ons bewustzijn niet sluiten voor inzichten, die onaangenaam voor ons zijn. Zolang we alleen maar veranderen, daar waar het ons goed uitkomt, blijven we op de plaats en komen we niet vooruit.

De mens had zijn natuurlijke instinct verloren. We moeten weer leren naar ons gevoel,onze innerlijke stem te luisteren. We moeten weer “godhorig” worden en ons door God laten leiden en niet meer door mensen.
De mens bestemt zelf zijn weg- door de vrije wil.
 
In ons leven komen wij altijd op een punt, waar wij op een kruising staan en besluiten moeten, welke weg wij kiezen. Door de vrije wil, het hoogste goed van God aan de mensen, hebben wij de mogelijkheid, ons voor het positieve, goddelijke, of het negatieve te beslissen. God laat het in Zijn liefde zelfs toe, dat wij ons bewust van Hem afkeren. Als wij dan uit de goddelijke leiding gekomen zijn, hoeven wij ons dan ook niet te beklagen,als het leven niet zo vriendelijk verloopt, zoals wij ons dat wensen.
God wil graag, dat wij vrijwillig tot hem komen, niet uit angst, maar vanuit liefde tot Hem.
,,Ik mag een mens helpen, de weg naar het goede te vinden, maar ik mag hem de beslissing daarvoor noch afnemen noch hem dwingen om het goede aan te nemen. Ieder moet zijn eigen weg vinden.”

Wij zijn niet aan een macht van een noodlot overgelaten. Wij beslissen zelf, hoe ons leven verloopt, afhankelijk, voor welke gedachten wij ons openen.
Wil de mens het goede, dan helpt God. Wil de mens het kwade, ervaart hij de steun van het kwade.
,,De mens wordt door zich zelf opgebouwd of vernietigd. In de wapenzaal van zijn gedachten smeedt hij zijn wapens,waarmee  hij zijn eigen ondergang bereidt. Op dezelfde manier maakt hij de werktuigen, waarmee hij zijn hemelse woningen van vreugde, de kracht en de vrede bouwen kan. Met Gods macht is wel gedacht ”

De angst – de ergste vijand van de mens.
 
Bruno Gröning zei ook, dat de angst niet alleen van het kwade komt, maar het kwade is. Hij gaf ons de raad, dat wij de angst door twee woorden moeten vervangen, namelijk door te geloven en te vertrouwen.
De angst is de ergste vijand van de mensen, en een mens die angst heeft, handelt altijd verkeerd.
Als u toch gelooft, dat u de genezing krijgt, dan bent u reeds geholpen. Gelooft u toch! 
Geloven in het goede is de basis van de goddelijke orde.
Wie standvastig is, wie het ware, goddelijk geloof in zich vasthouden kan, wint.
Als ons geloof en ons vertrouwen nog niet zo sterk is, kunnen wij Bruno Gröning om hulp vragen. Hij heeft aangeboden, ons in het geloof te ondersteunen.
Als u zwak wordt in het geloof, wil ik ook dat nog voor u doen en voor u geloven.
Als u vandaag nog niet geloven kunt, dan wil ik dit voor u doen, tot u werkelijk geloven kunt.
Als u vandaag nog niet kunt vragen, en ook niet kunt bidden, dan wil ik dat ook voor u doen.
Ik geloof niet aan de mensen, maar voor de mensen.

De mens leeft niet slechts één keer:
 
De mens leeft niet slechts één keer
Bruno Gröning wees ons er ook op, dat de mens niet slechts één keer leeft. Hij zei: “De herinneringen aan vorige levens zijn niet verdwenen-nee! De mens had dit in het vorige leven niet opgeslagen. Hij heeft niet genoeg erin geloofd en heeft het weer verloren.”
“Ieder mens brengt reeds zijn lot met zich mee in de wereld.”
Bruno Gröning zei, dat de mensen oorspronkelijk op de aarde als kinderen van God in volledige eenheid met God, de Vader, leefden. In die tijd bestond een directe verbinding tussen God en de mensen. Het was voor de mensen mogelijk, zich met God te verbinden. Ze waren bereid naar Gods woord te luisteren en zich door hem te laten leiden. De verbinding ging stuk, toen de mensen zich van God afkeerden, omdat zij geloofden het beter te weten. Daardoor vielen zij uit de goddelijke orde en openden zich voor de negatieve kracht. De mens werd daardoor van generatie op generatie steeds slechter. Hij verloor het geloof, dat hij werkelijk een waarlijk, goddelijk wezen is en dat hij alleen van God al het goede ontvangen kan, dat hij voor een vervuld, gelukkig leven nodig heeft.
De afstand tussen God en de mensen werd steeds groter. God bevond zich aan de ene kant en de mensen aan de andere kant, daartussen was een kloof. Bruno Gröning zei, dat hij over deze kloof weer een brug gebouwd heeft, die van de lijdensweg naar de goddelijke weg leidt, waarop geen ongeneeslijk, geen zorgen, geen nood, geen pijn bestaat. Hij zei, dat wij niet nog dieper moeten gaan.

“Deze brug heb ik nu weer opgebouwd en als u deze brug gebruikt, komt u weer op de goddelijke weg en krijgt u daarmee de verbinding met God.”

Bruno Gröning heeft zichzelf als wegwijzer opgeworpen, die God aan de kant van de weg neer heeft gezet, om de mensen weer naar de goddelijke weg te wijzen. Niet God heeft zich van de mensen afgewend, maar de mens van God. Het is zoals een kind dat het ouderlijk huis verlaat, dan kunnen de ouders het kind ook niet meer beschermen.
Omdat de mens vele generaties lang zich steeds verder van God verwijderd had en zich daardoor steeds meer met negatieve krachten inliet, was hij zo belast met negatieve energie, dat het voor hem niet meer mogelijk was, de hoge, reine, goddelijke energie volledig op te nemen. Hij kon het niet meer aan. Alleen, als de kracht weer op een voor ons aanvaardbare manier wordt omgezet,  kunnen wij deze kracht weer opnemen. Hoe meer de mens zich ten goede verandert, hoe minder de goddelijke energie moet worden omgezet.

Ken uzelf - worden wie je bent! 
 
Bruno Gröning:
"Het is verkeerd, wanneer mensen iedere keer beweren, Gröning geneest.
Gröning, stel ik u nog eens voor, zo noemt men dit lichaam, die ik voor dit aardse leven hier (verkregen heb) dat toegekend is aan mij ten behoeve van alle mensen  Verder niets.
Nu hoef ik niet nadrukkelijk te zeggen, dat ik mij verplicht voel, ieder persoonlijk te zeggen, wie ik ben. Ik ben niet Gröning, maar Gröning heet mijn lichaam. Het lichaam is aards, zo ook de naam, die dit aardse lichaam van mensen omhult, ontvangen heeft. Voor zover ik mij met dit lichaam op deze aarde beweeg, zult u mij ook als uw medemens aanzien".(Januari 1958 )

“Ik ken het leven – het leven van alle mensen “ (26.09.1950) 

“Ik ben in staat om te zeggen, wat morgen en overmorgen zal gebeuren.”
( 31.08.1949 )

“Ik wil niet door een enkele van mijn medemensen verheerlijkt worden. Ik ben niet God, alleen goddelijk, zoals ieder van mijn medemensen !” ( 17.10.1955 )

“Ik wil helpen en genezen. Ik zelf doe niets, maar ik weet, dat mij de krachten toestromen en dat ik deze verder kan geven, om mensen te genezen. ” 
( 04.09.1950 )

“U kunt zo niet leven, zonder aangesloten te zijn aan het goddelijke werk.Probeer maar eens een ander levend wezen, zoals een boom of een struik, aan de natuur te onttrekken, dat deze in een kamer zullen groeien en bloeien. Dat is onmogelijk. Zij zijn aangewezen op het goddelijke, zoals elk levend wezen op deze aarde,  om überhaupt te kunnen bestaan. Zij zijn een natuur wezen ! ”

De mens is een schepping van de liefde. Wat in ware liefde geschapen is, kan alleen in de liefde leven. Liefde is God ! Wat je lief is, moet je behouden.
(26.2.1958 )
 
Bruno Gröning:
“Ik schenk mijn leven aan alle mensen op deze aarde en help hen, waar ik kan, zover zij bereid zijn, mijn hulp aan te nemen. Ik wil helpen en genezen! Ik geef dit de mensen mee op hun weg !”

,,Deze hulp, deze genezing geschiedt alleen in naam van God. Ik ben niets, God de Vader is alles“

,,Ik ben alleen een klein,  heel klein werktuig van God!”

,,U hoeft mij niet te geloven, maar vertrouwt u mij, en God  de Vader voor Zijn grote daad, voor Zijn grote macht, en voor Zijn heerlijkheid danken.”


De ziekte ontstaat door verkeerde gedachten en daden

De ziekte komt niet van God, maar ontstaat door verkeerde gedachten en daden. Wanneer de voor de ziekte verantwoordelijke gedachten en daden herkend en veranderd worden, wordt de daaruit ontstane belasting uit het lichaam getrokken. Door het ,,einstellen “laat God ons zien voor welk gedrag verandering nodig is. Alleen diegene, die niet alleen bereid is de noodzakelijke veranderingen door te voeren, maar het geleerde daadwerkelijk in de daad omzet, zal een blijvende genezing ervaren.

Bruno Gröning zei:
“Ik weet zeker, dat mensen mij nog niet kennen, ik weet echter ook zeker, dat ieder zichzelf nog niet kent, ik weet, dat mensen nauwelijks nog iets van het goddelijke of weinig van God zelf weten. Ik weet, dat u zichzelf nog niet daartoe aangezet heeft of kon bewegen, om ook het eigen lichaam te leren kennen. Dat u weer terug moet keren naar wat u in werkelijkheid bent: Mens! Mens ken uzelf! Mensen domineren andere lichamen, echter een mens, die nog niet in staat is, zijn eigen lichaam in de hand te houden, en het goed en juist te leiden, zal nooit in staat zijn, één van zijn naasten te leiden. Waar herkennen wij het goddelijke? Alleen in onszelf. Maar ik weet, wanneer de mensen zouden weten, wat voor lichaam zij van God voor dit leven op aarde hebben gekregen, dan zouden zij zich helemaal tot God en zijn werken bekeren.”

Citaat van Alfred Hosp uit het boek “De geest beheerst de materie.”
“Het kostte Bruno Gröning moeite om zijn vrienden ervan te overtuigen, dat het alleen hun tegenwerkende bewustzijnstoestand is, die de schijnbare afstand tot God bewerkt. Het is daarom dringend gewenst , om het met het gezegde “Het leven is God” eens te zijn en voor zichzelf als ook voor het voelen en denken de onvermijdelijke gevolgen daaruit te trekken. Als het ons lukt om in elke situatie van de noodzaak overtuigd te zijn en als wij ons altijd in het goddelijke krachtveld bevinden, is een positieve verandering binnen bereik. Het hangt dan alleen van onze goede basishouding af of wij hier iets of niets van merken. Alleen een ,,einstellen” vol vertrouwen maakt het mogelijk een goddelijke trilling te bereiken, waardoor een krachtopname volgen kan. Bruno Gröning heeft ons weer laten inzien, hoe belangrijk de contrôle over onze gedachten voor ons leven is.    

Vrije gemeenschappen in Nederland :

Rotterdam, Gerard & Tineke Nederpel, Palmweg 6, 3053 LM Rotterdam.  
Tel.: 010-4189868.  brunogroningfriends@gmail.com

Goes: bij Matty Schoonakker, Leliestraat 7 Info : Marianne Westra.
Tel.  0113-233881.   mariannewestra@gmail.com 

Middelburg: centrum Padma, Verwerijstraat 51a. Info : Käthe Postema

Sittard: De Sociëteit, President Kennedysingel 6, AC Sittard.Info: 
Emilie Meijers. Tel. 043 36114723   emeijers@hotmail.com

Vaals: Lemieserberg 21 B, 6291NM Vaals  tel. 043 3614723 
emeijers@hotmail.com
Website Builder provided by  Vistaprint